กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,796,729.8029,982.0098.3 %5.05,151.44618.4188.0 %5.0
รวม 1,796,730 29,982 98.33 % 5,151 618 88.00 %