สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม316,371.97246,456.7022.1 %5.06,439.621,820.2771.7 %5.0
รวม 316,372 246,457 22.10 % 6,440 1,820 71.73 %