กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 929,764.0640,823.0095.6 %5.06,692.882,270.6466.1 %5.0
รวม 929,764 40,823 95.61 % 6,693 2,271 66.07 %