กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน135,974.8811,000.0091.9 %5.05,282.76865.2883.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ69,986.8035,835.0048.8 %5.01,314.071,260.114.1 %2.0
รวม 205,962 11,320 94.50 % 6,597 2,125 67.78 %