กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 148,393.38120,922.0018.5 %5.06,342.701,268.6180.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,443.1121,445.0029.6 %5.0589.231,087.94-84.6 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 215,818.77173,826.0019.5 %5.0564.65423.1225.1 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 116,889.72134,920.00-15.4 %0.01,943.101,812.086.7 %3.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง197,790.957,089.0096.4 %5.02,507.01556.0777.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,172.5799,403.008.1 %4.01,841.83542.1870.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม164,648.06386,557.00-134.8 %0.02,242.68704.0068.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร133,921.30131,063.002.1 %5.02,806.464,479.10-59.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี113,855.1680,258.0029.5 %5.01,333.85856.9535.8 %5.0
รวม 1,229,933 1,135,483 7.68 % 20,172 11,730 41.85 %