กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 455,344.88282,888.0037.9 %5.08,909.697,257.4918.5 %5.0
รวม 455,345 282,888 37.87 % 8,910 7,257 18.54 %