สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 101,726.1434,500.0066.1 %0.05,001.36713.5285.7 %5.0
รวม 101,726 345,000 -239.15 % 5,001 714 85.73 %