สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 159,455.92107,261.0032.7 %5.07,236.924,346.4739.9 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,705.443,358.0028.6 %5.0437.3729.3593.3 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,045.5734,000.00-182.3 %0.04,199.871,230.5970.7 %5.0
รวม 176,207 144,619 17.93 % 11,874 6,753 43.13 %