สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน226,287.09190,563.0015.8 %5.06,186.361,177.8681.0 %5.0
รวม 226,287 190,563 15.79 % 6,186 1,178 80.96 %