กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน409,850.13323,924.5321.0 %5.08,124.902,966.2563.5 %5.0
รวม 409,850 323,925 20.97 % 8,125 2,966 63.49 %