กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน269,969.44122,909.0054.5 %5.06,236.39500.5092.0 %5.0
รวม 269,969 122,909 54.47 % 6,236 501 91.97 %