กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน254,279.73117,000.0054.0 %5.06,389.602,957.2753.7 %5.0
รวม 254,280 117,000 53.99 % 6,390 2,957 53.72 %