สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)802,866.38412,966.0048.6 %5.08,800.263,789.5056.9 %5.0
รวม 802,866 412,966 48.56 % 8,800 3,790 56.94 %