สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม336,894.84194,000.0042.4 %5.06,111.323,085.7949.5 %5.0
รวม 336,895 194,000 42.42 % 6,111 3,086 49.51 %