กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 84,566.6727,600.0067.4 %5.04,960.711,547.5968.8 %5.0
รวม 84,567 27,600 67.36 % 4,961 1,548 68.80 %