กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 113,021.3149,064.0056.6 %5.05,095.16799.5084.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,952.941,663.5984.8 %5.0476.8597.6279.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,667.33133.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,692.406,317.0150.2 %5.0500.52243.0051.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,901.459,225.006.8 %3.0965.38158.2083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,880.491,315.9992.2 %5.0478.9819.6495.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,185.642,245.0084.2 %5.0459.97188.6759.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,074.947,587.5660.2 %5.0669.30186.7672.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,655.581,009.0088.3 %5.0294.14156.0447.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,978.024,408.0055.8 %5.0582.37180.1769.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,626.6213,336.00-5.6 %0.02,141.51243.4588.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,321.991,170.0085.9 %5.01,172.6147.5095.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,456.484,015.7170.2 %5.0462.1771.7084.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,172.559,930.0018.4 %5.0883.72144.8083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,812.261,575.9089.4 %5.0977.44221.2577.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,567.56976.0088.6 %5.01,252.61216.4682.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,764.9816,523.0016.4 %5.0755.23310.4558.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,383.273,222.0069.0 %5.0308.5978.4274.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,775.7497,194.00-138.4 %0.01,458.7348.5096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,446.9410,212.2967.5 %5.0965.37627.3035.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,943.921,459.0083.7 %5.0272.439.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,431.461.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,166.608,276.009.7 %4.5548.3382.3285.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,587.033,630.6978.1 %5.0647.0180.8087.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,592.47658.0090.0 %5.01,230.12138.7088.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,736.658,196.0030.2 %5.01,987.75110.1194.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,146.412,447.0078.0 %5.0408.0485.5079.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,152.8527,360.00-80.6 %0.02,932.33299.7589.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,672.401,028.0089.4 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,839.172,341.4581.8 %5.0393.24320.4418.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,263.743,741.1648.5 %5.0131.16340.17-159.4 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์32,662.4117,247.0047.2 %5.02,589.58259.6090.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,210.5919,920.00-77.7 %0.0443.42106.0976.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,893.704,135.8965.2 %5.01,243.31283.6677.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,142.203,539.9165.1 %5.0463.6736.0592.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,894.8025,433.00-60.0 %0.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,538.31500.0094.1 %5.0284.0495.0366.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,995.983,214.5370.8 %5.02,620.24155.8094.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,472.1612,967.9010.4 %5.0766.59190.0075.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,758.202,394.0079.6 %5.0869.30156.7082.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,935.881,875.1776.4 %5.0196.8073.1862.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,629.7229,654.20-179.0 %0.0550.23107.2080.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,716.269,220.00-19.5 %0.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,296.8512,399.00-69.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,677.852,040.2073.4 %5.0696.2599.8285.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,255.901,181.0083.7 %5.05,345.9155.5499.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,787.362,289.4066.3 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,636.6675,810.00-306.8 %0.0709.52297.0058.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,046.514,606.3223.8 %5.0180.7274.0159.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,034.485,768.0028.2 %5.01,151.7834.6797.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,885.451,992.0074.7 %5.0764.53203.2573.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,434.594,199.9950.2 %5.01,165.6136.9096.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,246.411,578.3678.2 %5.0305.04119.7660.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,515.922,264.1569.9 %5.09,524.693.62100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,406.712,070.0039.2 %5.056,554.84124.9499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,838.752,000.0070.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,761.334,525.2021.5 %5.018,648.81216.6598.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,399.522,652.0050.9 %5.05,248.52148.2097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,247.472,374.00-5.6 %0.017,096.7172.0499.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,073.472,242.0055.8 %5.019,178.551.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,138.822,400.0023.5 %5.08,347.7133.9699.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,246.911,566.7278.4 %5.0360.82112.0069.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,888.763,298.27-14.2 %0.035,152.6378.8799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,709.975,398.6038.0 %5.01,252.44112.0391.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,512.466,560.00-45.4 %0.023,423.484.32100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,157.668,049.68-56.1 %0.0591.3256.5490.4 %5.0
รวม 818,921 587,628 28.24 % 275,795 8,892 96.78 %