กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม245,618.6648,000.0080.5 %5.016,213.581,193.3092.6 %5.0
รวม 245,619 48,000 80.46 % 16,214 1,193 92.64 %