กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ189,558.47364,570.00-92.3 %0.06,636.602,547.0761.6 %5.0
รวม 189,558 364,570 -92.33 % 6,637 2,547 61.62 %