สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ200,400.66345,844.00-72.6 %0.08,597.02700.5091.9 %5.0
รวม 200,401 345,844 -72.58 % 8,597 701 91.85 %