สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา92,831.5849,000.0047.2 %5.05,229.60381.5492.7 %5.0
รวม 92,832 49,000 47.22 % 5,230 382 92.70 %