สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน260,746.80412,711.16-58.3 %0.08,822.14896.0089.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,752.2816,896.00-193.7 %0.01,005.40449.6155.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 159,067.5732,180.0045.5 %5.01,058.65577.1045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,873.1313,021.0031.0 %5.0863.99418.5851.6 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์117,783.1723,111.0080.4 %5.0321.67294.268.5 %4.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,804.9514,623.0047.4 %5.0335.34466.10-39.0 %0.0
รวม 490,028 512,542 -4.59 % 12,407 3,102 75.00 %