สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา198,051.13187,291.005.4 %2.53,463.042,346.3732.2 %5.0
รวม 198,051 187,291 5.43 % 3,463 2,346 32.25 %