สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม324,474.28323,574.000.3 %0.510,385.488,277.0120.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)227,584.5681,002.0064.4 %5.06,423.998,357.65-30.1 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)271,187.31388,000.00-43.1 %0.09,106.675,527.8839.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)113,699.5031,329.0072.4 %5.05,607.93741.9886.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)109,575.1833,022.0069.9 %5.05,435.961,610.9570.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)149,999.2825,726.0082.8 %5.05,429.714,373.3719.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)115,539.4511,527.0090.0 %5.05,389.06543.4589.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)105,280.3625,315.2276.0 %5.06,325.321,136.0082.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)92,102.7816,880.0081.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)248,453.09182,242.6726.6 %5.06,407.481,836.4071.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)105,657.4243,149.0059.2 %5.05,414.081,483.9872.6 %5.0
รวม 1,863,553 1,161,767 37.66 % 65,926 33,889 48.60 %