กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,674,289.303,225,752.0012.2 %5.070,802.0653,662.1424.2 %5.0
รวม 3,674,289 3,225,752 12.21 % 70,802 53,662 24.21 %