กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก609,473.561,212,284.00-98.9 %0.019,237.0731,147.55-61.9 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)261,485.25285,350.00-9.1 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)733,069.25410,766.5644.0 %5.023,917.6919,867.2516.9 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )346,521.47214,580.0038.1 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)138,217.52140,243.00-1.5 %0.06,126.9611,298.10-84.4 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)119,568.6464,584.0046.0 %5.05,642.325,501.852.5 %1.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,756.9027,584.000.6 %0.51,654.05385.5076.7 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)124,945.5897,070.0022.3 %5.06,242.642,186.4565.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)ไม่ครบ324,508.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,549.50ประเมินไม่ได้0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,661,249.00194,665.0088.3 %5.05,073.277,096.75-39.9 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)140,077.1989,257.0036.3 %5.06,774.187,541.75-11.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)378,700.38335,736.0011.3 %5.014,824.855,790.1060.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)163,205.4290,417.0044.6 %5.06,652.246,134.657.8 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,186,385.501,021,655.6013.9 %5.030,155.3924,716.2518.0 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)176,255.36114,038.0035.3 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)277,913.00320,120.00-15.2 %0.05,370.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)630,627.131,299,185.30-106.0 %0.010,535.6818,393.85-74.6 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,879,353.502,932,328.3050.1 %5.0110,768.284,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)323,246.78155,192.0052.0 %5.013,499.647,123.9547.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)747,381.94514,899.0031.1 %5.014,251.098,352.5541.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39861,172.56673,172.6921.8 %5.016,915.104,237.5074.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)541,407.88693,951.06-28.2 %0.022,584.8428,374.35-25.6 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)823,564.25456,570.4144.6 %5.016,351.545,365.8067.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)121,132.4834,692.0071.4 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)93,893.4913,201.0085.9 %5.05,204.59108.0097.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)96,764.9146,493.0052.0 %5.05,142.062,814.0545.3 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)850,900.94501,309.0941.1 %5.016,947.2515,240.0010.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)386,297.50288,546.0025.3 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,376,002.40732,645.1346.8 %5.025,975.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.341,741.84296,553.0013.2 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบ1,421,330.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,757.60ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,185,253.30786,603.1333.6 %5.03,644.444,285.20-17.6 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.106,266.3634,693.5867.4 %5.02,439.742,037.0016.5 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.95,319.6831,707.0166.7 %5.07,704.831,336.5082.7 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,308.3330,504.0022.4 %5.01,335.391,295.503.0 %1.5
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)640,737.94310,325.0051.6 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,700,548.301,059,975.4037.7 %5.061,554.7817,439.8071.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)830,546.31442,151.0046.8 %5.016,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)7,734,164.50750,142.3190.3 %5.0153,295.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท304,978.564,548,627.00-1,391.5 %0.09,574.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1361,219.97715,416.00-98.1 %0.07,134.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.157,652.3871,248.0054.8 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,271.3417,911.2142.7 %5.06,123.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.140,524.3645,257.0067.8 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1312,090.694,123,712.00-1,221.3 %0.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2476,187.63330,726.5030.5 %5.08,687.477,063.3018.7 %5.0
บชร.3856,156.25604,510.5629.4 %5.015,830.0422,323.35-41.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)74,937.7431,506.5058.0 %5.01,617.591,305.0019.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.64,887.9812,168.5681.2 %5.01,243.46475.0061.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.42,036.864,940.4488.2 %5.01,146.52567.0050.5 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,123,439.803,200,245.00-2.5 %0.058,230.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)186,724.3967,324.0063.9 %5.06,607.796,003.359.1 %4.5
พล.ร.11ไม่ครบ120,025.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,696.05ประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)664,030.75231,254.2065.2 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,624,813.401,701,215.00-4.7 %0.029,753.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.129,366.4957,968.9955.2 %5.03,005.95790.0073.7 %5.0
พัน.สท.43,122.2624,658.6942.8 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)896,202.13435,336.0051.4 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)434,377.0099,271.9977.1 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31716,676.50481,129.0032.9 %5.013,324.168,199.4538.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)765,832.69218,852.5271.4 %5.015,603.445,153.3067.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36668,491.06607,840.069.1 %4.512,411.8815,716.45-26.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )467,700.25150,363.0267.9 %5.09,582.0810,231.95-6.8 %0.0
มทบ.11 และ นขต.483,748.84343,000.0029.1 %5.09,597.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)479,697.41201,215.0058.1 %5.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15419,210.25151,285.2063.9 %0.08,026.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)270,950.0678,741.8970.9 %5.06,869.163,896.8043.3 %5.0
มทบ.22925,247.19349,981.0662.2 %5.019,703.0310,665.0045.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)ไม่ครบ175,057.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,320.00ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)369,483.91120,020.0067.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )322,290.59101,017.0068.7 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)13,101.36122,322.00-833.7 %0.0437.7614,192.60-3,142.1 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)270,813.53109,584.0059.5 %5.05,583.003,834.5031.3 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)372,173.09186,532.5649.9 %5.07,768.952,782.2064.2 %5.0
มทบ.310600,338.6964,034.9289.3 %5.011,920.907,680.0035.6 %5.0
มทบ.32339,858.09180,576.0046.9 %5.06,979.938,247.85-18.2 %0.0
มทบ.34370,771.03174,550.0052.9 %5.08,416.286,666.2520.8 %5.0
มทบ.35420,648.44251,115.6340.3 %5.09,009.654,538.1549.6 %5.0
มทบ.37316,641.19119,178.0062.4 %5.06,290.343,163.2049.7 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.273,407.22112,152.0059.0 %5.05,774.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)127,096.0254,308.7957.3 %5.02,364.001,035.5056.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)276,605.5092,261.0066.6 %5.05,819.484,539.1522.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)339,722.38106,547.7368.6 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.763,250.75226,209.9870.4 %0.015,822.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)152,407.9438,681.0074.6 %5.08,468.157,982.755.7 %2.5
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)314,423.06132,413.3357.9 %5.06,227.635,385.1513.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.1448,058.16301,225.0032.8 %5.01,452.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.129,943.4663,763.9950.9 %5.0553.20382.4030.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,234.1637,134.3319.7 %5.02,664.971,544.9042.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.51,550.79173,196.70-236.0 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.ไม่ครบ36,722.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,635.00ประเมินไม่ได้0.0
รร.ส.สส.73,576.6460,907.0017.2 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,514,037.903,198,339.00-111.2 %0.08,147.5523,188.90-184.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)456,936.66333,158.8127.1 %5.03,669.803,516.604.2 %2.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)121,815.3277,558.0536.3 %5.04,532.753,181.0029.8 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก78,321.59138,069.00-76.3 %0.02,097.75502.4576.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)225,206.67244,597.00-8.6 %0.06,211.291,496.6075.9 %5.0
ศสท.กส.ทบ.152,592.8472,995.0052.2 %5.08,190.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 929,922.50395,826.8157.4 %5.037,379.4311,626.3568.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)571,633.13353,988.1938.1 %5.024,276.0313,862.1542.9 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)75,942.2241,703.0045.1 %5.07,482.571,732.4576.8 %5.0
รวม 57,370,292 47,629,448 16.98 % 836,437 535,784 0.00 %