กองทัพเรือ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ251,394.56417,991.00-66.3 %0.04,552.8948,100.00-956.5 %0.0
รวม 251,395 417,991 -66.27 % 4,553 48,100 -956.47 %