กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,578,213.506,855,818.00-22.9 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,578,214 6,855,818 -22.90 % 85,588 69,543 18.75 %