สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,080,421.60595,639.0044.9 %5.08,737.724,727.3245.9 %5.0
รวม 1,080,422 595,639 44.87 % 8,738 4,727 45.90 %