กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 146,324.1696,743.5033.9 %5.05,920.601,609.5472.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่114,602.0285,180.0025.7 %0.03,689.341,422.9561.4 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,731.0029,976.9916.1 %5.02,633.52464.7582.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น126,438.5564,264.0049.2 %5.03,748.65759.7779.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,038.4928,356.0076.6 %5.01,403.30854.0539.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,653.2352,276.0045.9 %5.02,954.641,063.8964.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,770.0127,881.6050.9 %5.02,177.51540.3675.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี784,561.31874,000.00-11.4 %0.04,786.032,769.2042.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่101,391.9664,120.0036.8 %5.04,219.18396.2590.6 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี148,991.11155,360.00-4.3 %0.02,197.121,363.5437.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี142,744.67217,028.00-52.0 %0.01,818.111,492.1817.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี155,162.69371,062.00-139.1 %0.02,255.962,032.209.9 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,900.73167,888.00-16.7 %0.02,782.591,058.5662.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี168,112.9862,298.9862.9 %5.02,675.841,160.4356.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี180,158.34207,889.00-15.4 %0.02,740.721,293.3252.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี161,749.34252,567.00-56.1 %0.03,804.30834.0078.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,239,387.601,787,264.00-44.2 %0.09,544.181,392.0085.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,582.9823,617.0041.8 %5.01,715.64241.1585.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน886,168.88818,000.007.7 %3.55,605.881,839.2067.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์188,203.63295,443.00-57.0 %0.01,835.301,458.9520.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,149.1323,077.0011.7 %5.01,377.08378.3872.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา297,382.75519,946.00-74.8 %0.02,001.39643.9267.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา80,234.3662,000.0022.7 %5.0428.65235.7545.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ356,182.38351,033.001.4 %0.03,480.41694.7280.0 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง115,943.681,010,000.00-771.1 %0.0515.13850.25-65.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,212,061.501,015,000.0068.4 %5.04,743.81920.2880.6 %5.0
รวม 9,012,025 8,597,091 4.60 % 77,366 26,347 65.95 %