กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 270,098.81237,237.0012.2 %5.013,021.264,551.9365.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,814.3427,082.00-96.0 %0.03,184.63478.3885.0 %5.0
รวม 283,913 264,319 6.90 % 16,206 5,030 68.96 %