สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง160,336.09120,160.0025.1 %5.06,414.61852.6886.7 %5.0
รวม 160,336 120,160 25.06 % 6,415 853 86.71 %