กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 248,967.22152,993.0938.5 %5.07,196.281,215.8483.1 %5.0
รวม 248,967 152,993 38.55 % 7,196 1,216 83.10 %