กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 172,140.78110,744.0035.7 %5.05,586.041,802.4567.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์164,342.25101,364.4038.3 %5.03,855.59529.2086.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์224,524.4548,290.0078.5 %5.01,611.641,310.8318.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์166,767.66109,527.0034.3 %5.06,335.712,369.5162.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์142,390.5262,210.0056.3 %5.02,748.491,438.8547.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์79,454.7750,066.0037.0 %5.03,437.471,281.8762.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์162,303.2399,594.0038.6 %5.01,634.49740.4254.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์87,040.6160,250.0030.8 %5.02,357.881,145.9851.4 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์228,757.77149,072.0034.8 %5.06,248.331,088.4582.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์108,345.3560,734.0043.9 %5.01,559.69747.8052.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา594,804.44439,158.0026.2 %5.05,403.451,591.2470.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง263,896.44123,891.8553.1 %5.06,919.68976.2885.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์280,511.09135,610.0051.7 %5.05,483.801,652.6169.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์186,662.34105,965.9943.2 %5.01,976.941,344.7632.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา357,416.44339,847.004.9 %2.04,891.681,712.1765.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์118,781.86100,967.0015.0 %5.04,873.11421.7791.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล175,253.5290,640.0048.3 %5.02,482.75533.3778.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31,328.1316,145.0048.5 %5.01,998.72210.7289.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,607.740.00100.0 %5.01,148.2952.7595.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,789.7613,590.0023.6 %5.02,947.23261.0391.1 %5.0
รวม 3,562,512 2,217,666 37.75 % 73,501 21,594 70.62 %