กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 233,335.03162,000.0030.6 %5.07,881.022,200.2772.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,145.5841,000.0024.3 %5.0447.23578.32-29.3 %0.0
รวม 287,481 203,000 29.39 % 8,328 2,779 66.64 %