สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา237,715.00209,916.0011.7 %5.09,278.644,722.6549.1 %5.0
รวม 237,715 209,916 11.69 % 9,279 4,723 49.10 %