สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม144,774.06102,119.0029.5 %5.05,404.701,442.8673.3 %5.0
รวม 144,774 102,119 29.46 % 5,405 1,443 73.30 %