กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 149,651.13134,770.009.9 %4.57,118.112,032.6171.4 %5.0
รวม 149,651 134,770 9.94 % 7,118 2,033 71.44 %