กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,699.9492,000.009.5 %4.55,839.30490.2591.6 %5.0
รวม 101,700 92,000 9.54 % 5,839 490 91.60 %