สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 110,320.24121,820.00-10.4 %5.05,770.52865.2685.0 %5.0
รวม 110,320 13,180 88.05 % 5,771 865 85.01 %