สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ417,983.66317,316.3124.1 %5.07,224.424,608.1936.2 %5.0
รวม 417,984 317,316 24.08 % 7,224 4,608 36.21 %