ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน91,085.2629,000.0068.2 %5.04,791.87146.8496.9 %5.0
รวม 91,085 29,000 68.16 % 4,792 147 96.94 %