สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน131,876.92217,589.00-65.0 %0.06,993.041,763.4074.8 %5.0
รวม 131,877 217,589 -64.99 % 6,993 1,763 74.78 %