กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง235,004.50374,000.00-59.1 %0.010,175.99838.7891.8 %5.0
รวม 235,005 374,000 -59.15 % 10,176 839 91.76 %