สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ304,479.81252,000.0017.2 %5.08,681.442,361.9772.8 %5.0
รวม 304,480 252,000 17.24 % 8,681 2,362 72.79 %