สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ191,974.3396,685.7249.6 %5.05,573.541,328.8776.2 %5.0
รวม 191,974 96,686 49.64 % 5,574 1,329 76.16 %