กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต209,761.45386,000.00-84.0 %0.08,346.896,481.8622.3 %5.0
รวม 209,761 386,000 -84.02 % 8,347 6,482 22.34 %