กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 155,770.19243,000.00-56.0 %0.05,367.181,165.0078.3 %0.5
รวม 155,770 243,000 -56.00 % 0 0 0.00 %