สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 126,944.34113,905.0010.3 %5.06,139.461,567.3074.5 %5.0
รวม 126,944 113,905 10.27 % 6,139 1,567 74.47 %