กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ138,806.5036,000.0074.1 %5.05,204.59650.0087.5 %5.0
รวม 138,807 36,000 74.06 % 5,205 650 87.51 %