กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา556,319.88542,879.002.4 %1.05,454.72854.0384.3 %5.0
รวม 556,320 542,879 2.42 % 5,455 854 84.34 %